Skrito življenje podzemlja

Interaktivna fotografska razstava.


Vabljeni k odkrivanju lepot in zanimivosti življenja v podzemlju!

Fotografska razstava bo odstrla pogled v bogastvo življenja podzemlja, kjer vlada večna tema in drugačne življenjske razmere kot na površju. Ta na videz neprijazen svet so uspešno naselile številne živalske vrste, ki žive izključno v podzemeljskih okoljih. Ljudje lahko do njih pridemo le z uporabo posebnih raziskovalnih tehnik, za obiskovanje jam pa moramo biti tudi primerno opremljeni in usposobljeni.

Obiskovalci razstave boste spoznali nekaj najzanimivejših prebivalcev podzemlja na atraktivnih fotografijah, s pomočjo mobilnikov pa se boste lahko podali v nadaljnje raziskovanje življenja podzemlja, ki bo vključevalo tudi prav poseben izziv.


TRENUTNA LOKACIJA RAZSTAVE

ČE BI GOSTILI RAZSTAVO, ALI POZNATE ZA TO PRIMEREN PROSTOR, NAS KONTAKTIRAJTE!

PREJŠNJE LOKACIJE RAZSTAVE

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 6. 11. 2019 - 10. 12. 2019: Infocentre TNP Bled, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, (https://www.tnp.si/en/visit/about-the-park/information-points/infocenter-triglavska-roza-bled/)

Fotografije so krasile stene osrednjega prostora centra (foto: M. Zagmajster)

Klepet v kavarnici Triglavska roža, v družbi podzemnih živali (foto: M. Zagmajster)

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 27. 09. 2019 - 15. 10. 2019: Hiša EU, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, (https://ec.europa.eu/slovenia/content/informacijsko-središče_sl)

Fotografije podzemnih živali smo postavili v prvem nadstropju Hiše EU (foto: M. Zagmajster)

Otvoritev razstave je bila na dan Evropske noči raziskovalcev 2019, slavnostni govornik je bil prof. dr. Emil Erjavec, dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (foto: Š. Borko).

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 17. 06. 2019 - 20. 09. 2019: Centralna tehnična knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, (www.ctk.uni-lj.si)

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 10. 06. 2019 - 30. 06. 2019: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale (https://www.knjiznica-domzale.si)

Razstava je bila postavljena v prostornem vhodnem delu Knjižnice Domžale, kjer jo je lahko videl vsak obiskovalec (foto: M. Zagmajster).

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 8. 04. 2019 - 30. 04. 2019: Knjižnica Prežihov Voranc, Mesta knjižnica Ljubljana, Tržaška cesta 47a, 1000 Ljubljana (https://www.mklj.si/knjiznica-prezihov-voranc)

Razstavo v knjižnici Vič smo odprli 8.4.2019, s poljudnim predavanjem o zanimivostih živalstva v podzemlju (foto: T. Delić)

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 11. 03. 2019 - 5. 04. 2019: Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje (http://www.gro.sik.si/)

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 21. 01. 2019 - 8. 03. 2019: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center "Pr Nanetovh", Matavun 12, Divača

Razstavo so si ogledali obiskovalci različnih dogodkov, ki so jih izvajali v centru "Pr Nanetovh". Tako je bilo tudi v času mednarodne delavnice "DNK - biomonitoring podzemnih voda", ki je potekal v januarju 2019 (foto: Maja Zagmajster).

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 12. 11. 2018 - 24. 12. 2018: Avla dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

OBDOBJE POSTAVITVE RAZSTAVE: 28. 09. 2018 - 9. 11. 2018: Biološko središče (Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta), Večna pot 111, Ljubljana

Razstavo v Biološkem središču smo otvorili s kratko prireditvijo na Noč raziskovalcev 2018, ki je bila v petek, 28.9.2018 (foto: Ester Premate).

Evropska noč raziskovalcev

Je vseevropski projekt namenjen promociji raziskovanja in raziskovalcev. Razstava je eden od številnih dogodkov projekta, ki ga je v imenu Univerze v Ljubljani prijavila Filozofska fakulteta, pod imenom »Humanistika, to si ti!«

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva ( gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij ( lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

  • Dan odprtih vrat mednarodne pisarne (od 10h-13h v sejni sobi Oddelka za živilstvo)
  • Stojnica na Znanstvenem bazarju na Novem trgu v Ljubljani, kjer se bo predstavilo kar 13 raziskovalcev BF (od 10h-19h), raziskovalci pa bodo sodelovali tudi na velikem odru.
  • Interaktivna fotografska razstava Skrito življenje podzemlja

Raziskovalna skupina za speleobiologijo

Na Oddelku za biologijo BF, v okviru Katedre za zoologijo deluje Raziskovalna skupina za speleobiologijo. Osrednji objekt znanstveno-raziskovalnega dela so živali v podzemeljskih okoljih, raziskave pa obsegajo favnistične, taksonomske, filogenetske, evolucijske, vedenjske in biogeografske analize. Pomemben del delovanja so tudi naravovarstvene aktivnosti.V skupini smo prevzeli nalogo pripraviti razstavo Skrito življenje podzemlja kot del aktivnosti projekta Noč raziskovalcev 2018/2019: Humanistika, to si ti!
Bi želeli gostiti razstavo tudi pri vas? Sporočite nam na e-mail.


Avtorji fotografij: Teo Delić, Petra Bregović, Marko Lukić, Domin Dalessi, Žiga Fišer, Uroš Kunaver, Jana Bedek, Maja Zagmajster
Avtorji koncepta in tekstov: Maja Zagmajster, Petra Bregović, Špela Borko, Teo Delić, Žiga Fišer, Simona Prevorčnik


Ta projekt Evropske noči raziskovalcev je sofinanciran s strani Evropske komisije, Marie Skłodowska-Curie actions. Projekt je prejel sredstva okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, št. pogodbe 818237.
This European Researchers' Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie actions. The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818237.